Werkwijzen, toegepast bij volwassenen, jongeren & kinderen

E.M.D.R. (E.M.D.R.- Therapeut)
E.M.D.R. staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een doeltreffende manier om akelige gebeurtenissen aan te pakken, zodat de negatieve lading eraf gaat. De kern van E.M.D.R. is dat de hersenen aangezet worden om een nare herinnering alsnog (verder) te verwerken en ‘neutraal’ op te slaan in het geheugen. De cliënt ondervindt er vervolgens geen hinder meer van. De therapeut werkt volgens een bepaalde procedure waarbij de beide hersenhelften om beurten geprikkeld worden, de zogenaamde bilaterale stimulatie.

Met E.M.D.R. is het niet nodig om langdurig en intensief over de nare gebeurtenis(-sen) te praten. Door de hersenhelften te stimuleren via eenvoudige opdrachten wordt de verwerking binnen relatief korte tijd bewerkstelligd. De merkbare veranderingen blijven ook na langere tijd bestaan. Het pijnlijke van de traumatische gebeurtenis, de negatieve gedachten en emoties zullen veranderen en de cliënt zal niet langer emotioneel reageren op deze of een gelijkende situatie.

Cognitieve Gedragstherapie
Bij cognitieve gedragstherapie werken we met een schema waarbij we verschillende lastige situaties beschrijven en als het ware uiteenrafelen om te kijken waar de verandermogelijkheden zitten. Kern is veelal een andere manier aanleren om tegen de gebeurtenissen aan te kijken, een ander perspectief kiezen en daarbij andere gedachten leren vormen, zodat de ervaring anders beleefd wordt. Nieuw gedrag, anders in het leven gaan staan kan zo aangeleerd worden

Oplossingsgerichte psychotherapie
Oplossingsgerichte psychotherapie maakt gebruik van de zogenaamde wondervraag: hoe ziet jouw ideale situatie eruit? Dan wordt gekeken wanneer deze situatie al actueel is in jouw leven en wat daarvan nog ontbreekt. Dat wat ontbreekt wordt ondergeschikt gemaakt aan dat wat al lukt. De aspecten die positief zijn en goed werken worden uitgebouwd en gestimuleerd, zodat de gewenste toestand letterlijk beleefd kan worden.

NLP
Neuro Linguïstisch Programmeren houdt, kort uitgelegd, in dat we via bepaalde technieken je systeem versterken in positieve zin en de lastige ervaringen naar de achtergrond laten verdwijnen om ze te vervangen door voor jou gunstige. Je kunt dankzij NLP toekomen aan het doorzien en verwerken van levenservaringen. Je kunt hulpbronnen activeren en/of bekrachtigen. Wanneer je iets graag wilt, maar er telkens niet toe komt, kan NLP je helpen een keuze te maken waar je voor gaat. Is er iets wat of iemand die telkens iets negatiefs in jou naar boven haalt, dan kun je deze energieën ombuigen. NLP-technieken zijn effectieve instrumenten om bepaalde doelen te verwezenlijken

En verder
Naast bovenstaande werkwijzen maak ik gebruik van o.a.

  • Transactionele Analyse,
  • Energetisch werk,
  • De karakterstructuren,
  • Spel en creativiteit

Bij de keuze van de werkwijze is vanzelfsprekend de cliënt het uitgangspunt.