Ada Bosscher

Sweelinckstraat 18
7391 XS Twello
06 29 19 23 32
info@intermezzi.nl

 

Vergoedingen en aanmelding

Op deze pagina vindt u informatie over vergoedingen, aanmelden en verwijzingen en de algemene voorwaarden en geldende reglementen.

Bij een particulier traject vallen de consulten buiten de basisverzekering en gaan niet ten koste van uw eigen bijdrage. Cliënten van Intermezzi kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van (een deel van) de kosten. De geldt alleen als u of uw kind een passende aanvullende verzekering heeft. Informeer van tevoren bij uw verzekeraar of en voor welke vergoeding u met uw polis in aanmerking komt. Bij werk gerelateerde klachten en/of klachten veroorzaakt door een ongeval of letsel door anderen bestaat de mogelijkheid tot vergoeding vanuit de werkgever of letselschadeverzekering. Niet vergoedde kosten kunnen worden meegenomen bij de Belastingaangifte. Afhankelijk van een inkomensdrempel is vergoeding mogelijk. Ik ben in het bezit ben van AGB codes, ben aangesloten bij beroepsverenigingen VIV, NIBIG en RBCZ en sta vermeld in de zorggids van VGZ.

Aanmelden

Als volwassene kunt u zich rechtstreeks bij mij aanmelden of eerst overleggen met uw huisarts, letselschadeverzekeraar of werkgever. Kinderen en jongeren kunnen eveneens rechtsreeks bij mij terecht voor een particulier traject of komen via een verwijzing door CJG of huisarts. Ik heb een Raamovereenkomst met de gemeenten binnen regio Midden IJssel, te weten Voorst, Apeldoorn, Brummen, Zutphen, Heerde, Lochem, Epe, Hattem

Tarieven 2023 / 2024

Particulieren per kwartier € 34,17. In 2024 is dit € 36,00 per kwartier
Zakelijk per kwartier € 52,67. In 2024 is dat € 55,33 per kwartier.
Ieder consult bevat 15 minuten voor-en nawerk, dit zit in het tarief. U bent minimaal 30 minuten aanwezig. Meestal duurt een consult 45 minuten.
Mijn werk is vrijgesteld van BTW
De factuur wordt na afloop verzonden aan het begin van de volgende maand. U betaalt binnen 14 dagen per bank of contant.
Een gesprek kan afgezegd worden tot 1 werkdag voor de geplande afspraak. Daarna kunnen kosten in rekening worden gebracht
BTW-id: 001483843B58
KVK: 50944460

Bereikbaarheid:

U kunt mij bereiken d.m.v. het contactformulier, per mail en per telefoon zoals aangegeven op de website.
De praktijk is goed te bereiken, ook met de bus ( 2 minuten lopen) en trein (13 minuten lopen vanaf het station). Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat en op eigen terrein.
De praktijk is toegankelijk voor mensen in een rolstoel.
In geval van COVID moeten wij de aangegeven restricties handhaven. Daarbij zal nagestreefd worden de contacten zoveel als mogelijk te laten doorgaan.

Algemene voorwaarden, privacy- en klachtenreglement

Bij aanmelding gelden de algemene voorwaarden, het privacy reglement en het klachtenreglement.

© 2024 Intermezzi | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Klachtenreglement | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.