Ada Bosscher

Sweelinckstraat 18
7391 XS Twello
06 29 19 23 32
info@intermezzi.nl

 

Over Intermezzi & Ada Bosscher

Mijn naam is Ada Bosscher. In mijn praktijk Intermezzi in Twello (gemeente Voorst) help ik kinderen, jongeren en volwassenen die een verandering in hun leven willen.

Werkervaring

Na tien jaar gewerkt te hebben in het basisonderwijs ben ik in 1991 overgestapt naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hier heb ik veel gewerkt met dyslectische leerlingen en leerlingen met sociaal emotionele problemen. Vaak werd ik ingeschakeld wanneer er sprake was van pestproblematiek. Ook heb ik verschillende trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en – weerbaarheid, faalangst en communicatie helpen ontwikkelen en verzorgen. Tot 1 augustus 2015 was ik, naast praktijk Intermezzi, werkzaam bij het Onderwijs Service Centrum Apeldoorn en Regio, een Orthopedagogisch Zorgcentrum dat dienstverlenend is aan het Voortgezet Onderwijs. Ik maakte deel uit van het expertiseteam, begeleidde leerlingen, ouders en docenten, verzorgde een jongerengroep rouwverwerking en gaf ook hier de bovengenoemde trainingen. Ook was ik trajectbegeleider bij het LeerlingZorgLoket van SLAR, Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio.

Lees meer over mijn praktijk in het artikel in Indruk

Opleiding en registratie

Naast mijn ruime werkervaring heb ik ook een zodanige achtergrond qua opleidingen, dat ik geregistreerd sta bij beroepsverenigingen en in het bezit ben van AGB codes. Hierdoor is het mogelijk een deel van de kosten vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar of bij een achttal gemeenten waar het jeugdzorg betreft. Ik volg bij- en nascholingen en zit in verschillende intervisiegroepen om zo de kwaliteit van mijn werk hoog te houden.

Gevolgde opleidingen zijn o.a:

 • ITIP- Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie – de driejarige opleiding
 • ITIP-Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie – opleiding energetisch werk
 • Stichting achter de regenboog-Rouwverwerking
 • PAO- Post Academische Opleidingen-Korte Oplossingsgerichte Psychotherapie
 • IEP – Instituut voor Eclectische Psychologie-NLP practitioner en NLP Master
 • Z&W-Zelfkonfrontatie en Waarderingstheorie- de Zelfkonfrontatie of Zelf Kennis Methode van Prof. H.J.M. Hermans-Universiteit Nijmegen
 • BivT-Bijscholingsinstituut voor Therapeuten- E.M.D.R. Master Practitioner en E.M.D.R. therapist
 • Energieschool- P.S.B.K.
 • Energieschool- M.B.K.
 • BivT-Bijscholingsinstituut voor Therapeuten-Acceptance and Commitment Therapy
 • ACT4kids Arnhem-opleiding tot gecertificeerd ACT4kids therapeut
 • Opleiding bij Centrum Stress Release- Gecertificeerd CSR coach

Registraties:

SKJ 100015313 Jeugd en Gezinsprofessional / KIWA 14921 / VIV 1907484B / NIBIG 15314064 Plus / Registertherapeut RBCZ 200117R & 200117T / Kwaliteitskeurmerk SBCE Kinderen-, Jongeren en Gezinsprofessional en SBCE professional voor Volwassenen / Samenwerkende E.M.D.R. -therapeuten Nederland / lid van Branchevereniging Zorgcollectief Midden IJssel/Oost-Veluwe / ACT- en ACT4kids therapeut / Gecertificeerd CSR coach

INTERMEZZI werkt volgens de wettelijke richtlijnen van de AVG, WKKGZ de meldcode en de verwijsindex. Aanpassingen in de wet betekenen aanpassingen in de richtlijnen binnen INTERMEZZI.

© 2024 Intermezzi | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Klachtenreglement | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.