Vergoedingen en aanmelding

Doordat ik in het bezit ben van AGB codes en ben aangesloten bij beroepsverenigingen VIV ( ISO 9001 en KIWA gecertificeerd) en NIBIG, bestaat er de mogelijkheid in aanmerking te komen voor vergoeding van (een deel van) de kosten. Informeer bij uw verzekeraar voor welke vergoeding u met uw polis in aanmerking komt.
Sinds 1 januari 2015 wordt de vergoeding voor de Jeugdzorg geregeld via de gemeente. Uw kind heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts of van een contactpersoon van het Centrum Jeugd en Gezin. Ik heb een raamovereenkomst bij verschillende gemeenten in de regio Jeugdzorg Midden-IJssel/Oost Veluwe

Aanmelden
U kunt rechtstreeks aanmelden of eerst overleggen met uw huisarts of werkgever. Kinderen en jongeren kunnen eveneens via deze weg bij mij terecht of via een verwijzing door het CJG. We starten dan zo spoedig mogelijk.

Privacy

Ik werk volgens de privacycode van het Nederlandse Instituut van Psychologen.